WIBOR

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


WIBOR

WIBOR( Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania po jakim banki na polskim rynku międzybankowym pożyczają sobje pieniądze. Wysokość tego oprocentowania jest ustalana na fixingu organizowanym przez Stowarzyszenie Dealerów (ACI) o godzinie 11.00. Transakcje pomiędzy bankami odbywają się na warunkach nie gorszych od ustalonych tego dnia.

WIBOR funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych i tygodniowych:

 • ON (overnight) – wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień,
 • TN (tomorrow/next) – wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień od dnia jutrzejszego
 • SW (spot week) – środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych, 

oraz w przeliczeniu na okresy:

 • 1 tygodnia (1SW),
 • 1 miesiąca (1M),
 • 3 miesięcy (3M),
 • 6 miesięcy (6M),
 • 9 miesięcy (9M),
 • 1 roku (12M).

Dla inwestora indywidualnego notowania WIBOR powinny mieć duże znaczenie prognostyczne przyszłej sytuacji makroekonomicznej. Rynek międzybankowy został stworzony dla zapewnienia płynności finansowej bankom. Jeżeli stopa procentowa zacznie rosnąć, może to oznaczać, że banki zaczynają z różnych powodów mieć kłopoty z zapewnieniem tej płynności, a więc nie będą skłonne do udzielania pożyczek, co z kolei odbije się na sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zobacz także interesujące frazy:

 • wibor 1m,
 • wibor notowania,
 • kurs wibor,
 • wibor 1r